Lärlingsutbildning och kompetensförsörjning

Vi för samman utbildning och arbetsliv på riktigt.

Hittar du inte rätt kompetens? Vi är experter på strategisk kompetensförsörjning genom lärande i arbetslivet. Behöver du utveckla din lärlingsutbildning? Vi är experter på hur skolan ska organisera, genomföra och kvalitetssäkra  lärlingsutbildningar.

Nu startar vi Lärlingsutvecklarna i Sverige AB

En problematik som har konstaterats i Sverige, är svårigheterna när det gäller samordning, matchning och kvalitetsarbete i skärningspunkten mellan ansvarig utbildningsanordnare, arbetsgivare och lärling. Lärlingsutvecklarna i Sverige AB är den länk mellan skolhuvudmän och arbetsgivare som saknats. Vi har lång erfarenhet av att jobba med lärlingsutbildning inom utbildningssystemet och nu tar vi steget att förverkliga en lärlingsutbildning som bygger på arbetslivets behov.   

Våra erfarenheter

Lärlingsutvecklarna i Sverige AB är experter på att koppla ihop företags kompetensbehov med det offentliga utbildningssystemets modeller.Vi kan koppla samman utbildning och anställning för ökad kompetens, både för den anställdes och arbetsgivarens nytta.  Vi har kompetensen och erfarenheten att ge verktyg och kunskap till huvudmän, skolor och arbetslag som säkerställer effektiv organisation, beprövat genomförande, fungerande kvalitetsarbete och smarta uppföljningsrutiner. Kontakta oss för att diskutera hur ni kan använda lärande i arbetslivet i era organisationer.

Om oss

Lotta Naglitsch, tidigare Föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum. En av EU:s experter på lärlingsutbildning. Lärare och rektorsutbildad. Expert gällande lärlingsutbildning, speciellt lärlingsanställningar. Har varit en av initiativtagarna till projektet Svensk gymnasielärling. Van föreläsare och den som knutit arbetsgivarkontakter när det gäller uppbyggandet av lärlingsanställningar i Sverige. Utbildare av Skolverkets handledarutbildning. Stödjer skolor och arbetsgivare i utvecklandet av gymnasiala lärlingsanställningar, både för elever på nationella program men även för elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Stödjer vuxenutbildningen med anställda lärlingar.

 

Kontakt


lotta.naglitsch@larlingsutvecklarna.se

Lotta +46 70 249 40 50

© Copyright Lärlingsutvecklarna i Sverige AB