Lärande arbetsliv

Lärlingsutvecklarna i Sverige AB har möjlighet att ta uppdrag på både kortare och längre sikt. Vi är experter på utbildningsformer, regler, stödsystem och statsbidrag. Vi har ett kontaktnät med skolor i hela Sverige.

Ta hjälp av oss för att
utveckla din organisation

Lärlingsutvecklarna i Sverige AB är experter på att koppla ihop företags kompetensbehov med det offentliga utbildningssystemets modeller

Våra tjänster

-  Vi agerar som specialiserad HR-partner och kan koncentrera tid och resurser där ditt företag inte hinner. Sverige saknar idag en länk mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi är experter på utbildningsformer, regler, stödsystem och statsbidrag. Vi har ett kontaktnät med skolor i hela Sverige.  

- Vi kan koppla samman utbildning och anställning för ökad kompetens för både den anställdes nytta och för arbetsgivarens nytta.  

- Vi har kompetensen och erfarenheten att ge verktyg och kunskap till huvudmän, skolor och arbetslag som säkerställer effektiv organisation, beprövat genomförande, fungerande kvalitetsarbete och smarta uppföljningsrutiner.

Fördelar för företag

 • Företag får sin personal utbildad enligt yrkesspecifika praktiska krav
 • Företagen och dess anställda vänjer sig vid att utbilda och integrera nyanställda och delär sig vikten av att lära ut
 • Att anställa lärlingar är en fantastisk möjlighet till rekrytering. Före detta lärlingar utgör en unik kompetens för företag eller till och med för en hel sektor
 • Lärlingar bidrar till produktionen
 • Lärlingar bidrar till företaget med ny energi och entusiasm
 • Småföretagaren tjänar på specialisering
 • Lärlingens prövotid underlättar för arbetsgivaren att hitta rätt person till rätt jobb
 • Ung personal kan komma med nya friska idéer
 • Underlättar generationsskiften i småföretag

 Fördelar för lärlingar

 • Lärlingarna får ta ansvar och känna sig behövda
 • Lärlingarna har en chans att kompetensutveckla sig
 • Skolor får hjälp med att samverka med det lokala arbetslivet
 • Utbildningarna ger betyg inom det officiella utbildningssystemet – livslångt lärande förverkligas
 • Lärlingar får direkt lära sig den senaste tekniken


Kontakta oss för att diskutera hur ditt företag kan använda
l
ärande i arbetslivet för er kompetensförsörjning.


© Copyright Lärlingsutvecklarna i Sverige AB