Utveckla din utbildning

Lärlingsutvecklarna i Sverige AB har sin grund i arbetet med att utveckla arbetsplatsförlagt lärande inom vuxenutbildningen och gymnasiets yrkesprogram. Genom arbetet med Skolverkets lärlingscentrum och hundratals möten med skolor som vill öka kvaliteten i hur de genomför och följer upp APL har vi erfarenhet och kunskap om allt från lagar och regler och om framgångsrik samverkan med arbetslivet. 


Ta hjälp av oss på din skola

Utbildning Lärlingsutvecklarna i Sverige AB är experter på lärlingsutbildning och erbjuder stöd till skolor och andra utbildningsanordnare när det gäller organisation och kvalitetssäkring av arbetsplatslärande. Vi har möjlighet att arbeta med korta eller längre uppdrag. En utbildningsdag eller en längre process för arbetslag, yrkeslärare och skolledare. 

Våra tjänster:

- Lärlingsutbildning inom gymnasieskolans nationella program (även gymnasiesärskolan). Hur gör man och hur ska det dokumenteras och kvalitetssäkras? Vi hjälper huvudmannen, förvaltning, skolan och arbetslaget med allt från idé, information, genomförande och kvalitetssäkring.

- Lärlingsanställningar - lagar, regler, arbetsmiljöansvar, sjukpenning, kollektivavtal. Det är mycket som tillkommer från en vanlig gymnasial lärlingsutbildning. Vi hjälper dig med hela processen från idé, marknadsföring och genomförande.

- Lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen. Hur skräddarsyr man en utbildning efter arbetsgivares behov? Tillämpningen av yrkespaket samt organisation och kombinationer med SFI. Vi hjälper huvudmannen, förvaltningen, skolan och arbetslaget med allt från idé, information, genomförande och kvalitetssäkring.

- Lärlingsutbildning inom introduktionsprogrammen. Hur får man till en lärlingsliknande utbildning inom IM och en bra plan för utbildningen?  Vi hjälper skolan och arbetslaget med allt från idé, information, genomförande och kvalitetssäkring av yrkespaket.

- Lärande i arbetslivet (APL): Kvalitetssäkring och dokumentation av lärandet på arbetsplatser både inom det officiella (men även det inofficiella) utbildningssystemet. Kontakta oss för att diskutera vad vi kan erbjuda er.

Våra kontaktuppgifter finns längst ner på första-sidan

© Copyright Lärlingsutvecklarna i Sverige AB